Featured

Αποζημιώσεις ιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγώνΣύμφωνα με το νόμο 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013, επισημαίνεται ενδεικτικά ότι με το άρθρο 52 παρ. 3, ορίζεται ότι για την αμοιβή του γιατρού που πραγματοποιεί την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, θα καταβάλλεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στο γιατρό αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο (10 €). Ο γιατρός θα εκδίδει την ανάλογη απόδειξη πληρωμής.

Επίσης με το άρθρο 50 παρ. 11 του ανωτέρω Νόμου, αντικαθίστανται οι παράγραφοι α΄και δ΄ της περίπτωσης 2.2 της ενότητας Α «Ιατρική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» του κεφαλαίου Α του παραρτήματος ΙΙΙ του ΠΔ/τος 51/2012. Στο εξής, οι υποψήφιοι οδηγοί που ζητούν τη χορήγηση άδειας οδήγησης για πρώτη φορά και έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικία τους, καθώς και οι οδηγοί που επιθυμούν την ανανέωση της άδειας οδήγησής τους και έχουν υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας τους, εξετάζονται από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή της Υπηρεσίας Μεταφορών της περιοχής τους κι όχι από συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών παθολόγους και οφθαλμίατρους.

UpdateΣύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (κατά την γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) η αμοιβή του ιατρού ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ και οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία, της οποίας θα κατατίθεται στην οικία Υπηρεσία Μεταφορών.

Αποδείξεις που εκδίδονται για τον παραπάνω αναφερόμενο σκοπό με αναγραφόμενο ποσό διαφορετικό των 10,00 ευρώ, δεν θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία Μεταφορών και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιστρέψει την απόδειξη στον ιατρό που την εξέδωσε, για διόρθωση και αναγραφή σε αυτή του ποσού των 10,00 ευρώ ώστε στην συνέχεια να την καταθέσει στην Υπηρεσία Μεταφορών.

Featured

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΑπό 15/05/2013 οι πρώην συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑΔ, μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, και θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23/4/2013 ανακοίνωση του Οργανισμού.

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή (κλικ εδώ) σε προσωπικό μήνυμα υποδεικνύεται το αιτούμενο ποσό που θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Για να κατεβάσετε τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΠΠΥ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ μέχρι 31/12/11 κάντε κλικ εδώ.

Τα υπολογιζόμενα ποσά αφορούν σε πρώτη φάση ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τον Αύγουστο του 2011, αφού σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2011 είναι εκείνες που τα παραστατικά στοιχεία έχουν εκδοθεί μέχρι 30/09/2011 και αυτές θα αντιμετωπιστούν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια εκείνες των επόμενων μηνών του 2011 (υποπαρ. Γ2, παρ. 2, διατάξεις Ν.4093/12). Επίσης σημειώνεται ότι οι οφειλές μηνών 10ου - 11ου - 12ου, την 31-12-2011 αποτελούσαν υφιστάμενες και όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω διαδικτύου 2013

H Eταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν εκπαιδευτικά μαθήματα* μέσω διαδικτύου με θέμα: «Ο διαβήτης και οι επιπλοκές του: Σφαιρική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή στην κλινική πράξη».

Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω διαδικτύου 2013Στις 6 (έξι) θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων συζητούνται κλινικές καταστάσεις που προβληματίζουν τον ιατρικό κόσμο στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και ιδίως των επιπλοκών του και η σφαιρική αντιμετώπισή τους.

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της ΕΜΕΔΙΠ (www.emedip.gr). Θα υπάρχει πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση των χρηστών, αλλά και ο υπολογισμός του χρόνου παρακολούθησής τους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΜΕΔΙΠ να απονείμει πιστοποιητικό παρακολούθησης στους χρήστες που θα παρακολουθήσουν από περιοχές εκτός του χώρου της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων.

Featured

Συνταγογράφηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων

UpdateΜε την Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ.ΓΠοικ.4927(ΦΕΚ Β 1184/15-5-2013) άρθηκε ο περιορισμός της συνταγογράφησης των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (πραζολών) μόνο από γαστρεντερολόγους. Εφεξής οι πραζόλες σύμφωνα με το ΦΕΚ αποζημιώνονται για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους, της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους, αλλά ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ κάνοντας κλικ εδώ (σελίδα 4).

 

UpdateΣε εκκρεμότητα παραμένει η συνταγογράφηση των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων παρά την νεώτερη υπενθυμιστική εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ που επισημαίνει ότι τα εν λόγω σκευάσματα πρέπει να χορηγούνται μόνο για την θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και μόνο από γαστρεντερολόγους. Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο (αρ. πρωτ οικ. 14743/17-4-2013) κάνοντας κλικ εδώ.

 

UpdateΜε ανακοίνωσή του (09/04/13) ο ΕΟΦ μετά την μεγάλη έκταση που έλαβε το θέμα «νίπτει τας χείρας» αφού όπως αναφέρει η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα είναι της επιτροπής που συντάσσει την θετική λίστα φαρμάκων και όχι της πολιτικής ηγεσίας ή του ΕΟΦ και ότι ο συγκεκριμένος συνταγογραφικός περιορισμός ετέθη από την προηγούμενη επιτροπή λίστας φαρμάκων, με συγκεκριμένο σκεπτικό, ενώ τις επόμενες ημέρες η νέα επιτροπή θα εκδώσει νέα απόφαση προκειμένου να δρομολογηθεί ορθότερη λύση.

Featured

Τα ποσοστά έκπτωσης ("κουρέματος") των παλαιών οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςUpdateΞεκίνησε την Τρίτη 23-04-12 η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους Παρόχους Υγείας. Με σχετική της εγκύκλιο, η αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού ενημερώνει για την διάθεση ειδικής υπηρεσίας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, όπου κάθε Πάροχος Υγείας δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους της διαδικασίας εκκαθάρισης και τον Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), προκειμένου να προχωρήσουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις στην οριστικοποίηση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων.

Για να κατεβάσετε τη σχετική εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.

Για την αποδοχή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ οι πιστοποιημένοι στο e-ΔΑΠΥ κάντε κλικ εδώ και χρησιμοποιείστε τους ίδιους κωδικούς.

Για πιστοποίηση προμηθευτών με απόδοση κλειδαρίθμου για αποδοχή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΠΑΔ κάντε κλικ εδώ.

Για την εγγραφή ιατρών για αποδοχή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΠΑΔ κάντε κλικ εδώ.