ΠΔ για τους ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Την άμεση κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, με τίτλο: «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας μετά την έντονη αντίδραση των γιατρών.

Το σχετικό ΠΔ επέτρεπε την ίδρυση φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από μια ιδιωτική εταιρεία, με μοναδική προϋπόθεση να περιλαμβάνεται στον σκοπό τους η παροχή ιατρικών ή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Έγκριση εμβολίων κατά της νέας γρίπης

New vaccinesΔόθηκε το πράσινο φως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (EMEA) για να αρχίσει να η διάθεση και πώληση στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. των εμβολίων κατά της νέας γρίπης. Δύο εμβόλια, το Pandemrix και Focetria των φαρμακευτικών εταιριών GlaxoSmithKline και Novartis αντίστοιχα έλαβαν την έγκριση για χορήγηση στους ενήλικες (περιλαμβανομένων και των εγκύων γυναικών) και στα παιδιά ηλικίας άνω των έξι μηνών σε δύο δόσεις με απόσταση δύο εβδομάδων η μία από την άλλη.Τα Εμβόλια της γρίπης περιέχουν τμήματα του ιού, αδρανοποιημένα, στελέχους παρόμοιου με τον A/California/07/2009 (H1N1)v.

Εμβολιασμός κατά της νέας γρίπης

H1N1 VaccinationΣτα συνολικά 750 εμβολιαστικά κέντρα, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των νομαρχιών και των δήμων που είναι ήδη έτοιμα ξεκίνησε ο εβολιασμός κατά της νέας γρίπης σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Διάθεση των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου

VaccineΣύμφωνα με απόφαση του ΕΟΦ η χορήγηση των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση συνοδευόμενη από συνταγή. Οι αιτιολογημένες ιατρικές γνωμάτευσεις και συνταγές φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

Εφίσταται η προσοχή στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων χωρίς ιατρική συνταγή και αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους υπεύθυνους κυκλοφορίας των εμβολίων ή από φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ.

Παρακράτηση αμοιβών παθολόγων και οφθαλμιάτρων

DrivingΣε επίλυση του θέματος που είχε δημιουργηθεί από την δωδεκάμηνη παρακράτηση από τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την κατάργηση όλων των ειδικών λογαριασμών, (από το Οκτώβριο του 2008) των αμοιβών των παθολόγων και οφθαλμιάτρων, οι οποίοι εξετάζουν και εκδίδουν τα πιστοποιητικά υγείας τα απαραίτητα για την έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης, φαίνεται να οδηγεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι οι αμοιβές αυτές θα καταβάλλονται σε βάρος των προϋπολογισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.