Επικαιρότητα

Ορισμός κρούσματος για λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό Covid-19

Ο παρακάτω ορισμός έχει συνταχθεί με βάση τις οδηγίες του WHO και του ECDC και αφορά τόσο στην ανίχνευση των κρουσμάτων με υποψία λοίμωξης από το νέο κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV) όσο και στη δήλωσή τους στον ΕΟΔΥ. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ο ορισμός κρούσματος ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Ύποπτο κρούσμα

Α. Ασθενής με οξεία σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού (με πυρετό, βήχα και ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο) και απουσία άλλης αιτιολογίας που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα1 και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 • ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής στην επαρχία Hubei της Κίνας (πρωτεύουσα της οποίας είναι η πόλη Wuhan), τις τελευταίες 14 ημέρες2 πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ή
 • εργασία ως επαγγελματίας υγείας σε περιβάλλον όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά οξέων σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού άγνωστης αιτιολογίας.

Β. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 • στενή επαφή3 με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα λοίμωξης από κοροναϊό 2019-nCoV τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ή
 • εργασία ή επίσκεψη σε αγορά με ζώντα ζώα στην πόλη Wuhan, στην Κίνα, τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ή
 • εργασία ή επίσκεψη σε δομή παροχής φροντίδας υγείας, τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, στην οποία να έχουν αναφερθεί περιστατικά με ενδονοσοκομειακή λοίμωξη από κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV).

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο

Πιθανό κρούσμα

Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV):

 • αδιευκρίνιστο, ή
 • θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς που ανήκουν στην οικογένεια των κοροναϊών και όχι ειδικά τον νέο κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV).

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

 • Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV), ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων.

Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στον ΕΟΔΥ, μέσω του «Δελτίου Δήλωσης Κρούσματος Λοίμωξης από το νέο κοροναϊό Covid-19 (2019-nCoV) (λήψη εδώ)

 

Σημείωση:

1 Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα άτυπης εμφάνισης της νόσου σε ασθενείς με υποκείμενη ανοσοκαταστολή.

2 Με βάση τα περιορισμένα, μέχρι στιγμής, επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν το νέο κοροναϊό 2019-nCoV, η μέγιστη περίοδος επώασής του εκτιμάται σε 14 ημέρες, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τους ιούς MERS-CoV και SARS-CoV

3 Ως «στενή επαφή» ορίζεται:

 1. έκθεση στο πλαίσιο παροχής φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένης της παροχής άμεσης φροντίδας σε ασθενή, εργασίας μαζί με επαγγελματίες που εμφάνισαν λοίμωξη από τον Covid-19 (2019-nCoV), επίσκεψης σε ασθενή ή διαμονής στον ίδιο κλειστό χώρο με ασθενή με λοίμωξη από Covid-19 (2019- nCoV),
 2. εργασία με στενή φυσική επαφή (<2m) ή παραμονή στην ίδια σχολική αίθουσα με ασθενή με λοίμωξη από Covid-19 (2019- nCoV),
 3. ταξίδι μαζί με ασθενή με λοίμωξη από Covid-19 (2019- nCoV), με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο,
 4. διαμονή στην ίδια οικία με το ν ασθενή με Covid-19 (2019- nCoV).

 

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) - Νέος κοροναϊός 2019-nCoV (Κίνα)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση