Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΔΒ1Ε/16511/18-06-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Ημ/νια: 18/06/2021 15:26:27
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΠΙΟΞ7Μ-ΞΣΠ
 2. Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗ ΦΡΟΙΞΟ
  Ημ/νια: 18/06/2021 15:14:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΧ5ΒΟΞ7Μ-ΛΚΞ
 3. Θέμα: Σχετικά με την υπόθεση επιστροφής ποσού
  Ημ/νια: 18/06/2021 14:29:00
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9Ι94ΟΞ7Μ-ΞΔΚ
 4. Θέμα: : «Έγκριση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4791/2021, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα λόγω COVID 19 ».
  Ημ/νια: 18/06/2021 14:22:41
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6Λ3ΒΟΞ7Μ-Ι3Τ
 5. Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων και μικροδεμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ» για 2 έτη
  Ημ/νια: 18/06/2021 14:20:52
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ94ΡΟΞ7Μ-ΑΩΧ
 6. Θέμα: «Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) έτος δυνάμει της αριθ. 82/2020 σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της αναδόχου εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) και αντίστροφα»
  Ημ/νια: 18/06/2021 13:58:32
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΛΦ2ΟΞ7Μ-ΔΕΝ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  Ημ/νια: 18/06/2021 13:40:39
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΝΠΟΟΞ7Μ-ΣΩ1
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ Ν ΗΛΕΙΑΣ
  Ημ/νια: 18/06/2021 13:33:27
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω3ΣΣΟΞ7Μ-ΔΤ5
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Ημ/νια: 18/06/2021 13:09:51
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ7Ν4ΟΞ7Μ-Β63
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 7123 ΠΟΣΟ 260,40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΣ 2021
  Ημ/νια: 18/06/2021 13:06:33
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω51ΖΟΞ7Μ-ΒΗΣ

Αναζήτηση