Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 09/2019 ΚΑΙ 10/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:48:07
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ9ΖΧΟΞ7Μ-ΜΣ7
 2. Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ _Β'ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:42:42
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 61ΨΨΟΞ7Μ-ΘΥ6
 3. Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ _Α'ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:38:53
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΣ3ΥΟΞ7Μ-ΟΩΚ
 4. Θέμα: Έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης: 66.982,22 € προς το Βέλγιο, 969.553,84 € προς τη Γαλλία, 205.029,94 € προς την Ισπανία, 2.329,59 € προς το Λουξεμβούργο, 98.016,00 SEK σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς τη Σουηδία και 47.829,66 GBP σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Αγγλία για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009.
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:37:40
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ2ΚΔΟΞ7Μ-ΧΛΥ
 5. Θέμα: Σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, βάσει της σχετικής κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, για το κοινό ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών (Βιοπαθολογίας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Θ. Ι. ΙΚΕ» και δ.τ. «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΚΙΑΔΑΣ Θ. Ι. ΙΚΕ» (Α.Φ.Μ. 801248773) επί της οδού Παναγίας Γιάτρισσας 3 στο Λουτράκι Κορινθίας
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:35:44
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΓΙΚΟΞ7Μ-ΥΦΣ
 6. Θέμα: Σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, βάσει της σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας, για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ» (Α.Φ.Μ. 801035835) επί της οδού Βικάτου 7 στην Αθήνα
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:33:15
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω7Α6ΟΞ7Μ-5ΨΓ
 7. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019.
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:20:42
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ8ΚΙΟΞ7Μ-Μ1Σ
 8. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕ.ΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019.
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:15:28
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΧΤΜΟΞ7Μ-ΡΜΖ
 9. Θέμα: Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σημεία Υποβολής
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:10:57
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 94Ψ6ΟΞ7Μ-Δ5Κ
 10. Θέμα: «Α. «Σύναψη σύμβασης για την παροχή i) «ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» και ii) «ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, OΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ» στους δικαιούχους του Οργανισμού», Β. «Μεταβολή στοιχείων σε τέσσερις (4) υφιστάμενες συμβάσεις – στοιχείο 4 έως και 7 του πίνακα»»
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:04:23
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω310ΟΞ7Μ-ΓΜ2

Αναζήτηση