Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
  Ημ/νια: 21/09/2023 16:11:18
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΚΛΦΟΞ7Μ-ΡΛ0
 2. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤ.ΑΘΗΝΑΣ Α
  Ημ/νια: 21/09/2023 16:01:10
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞ9ΔΟΞ7Μ-4ΒΤ
 3. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
  Ημ/νια: 21/09/2023 15:48:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΝΚΟΞ7Μ-ΕΞΡ
 4. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤ.ΑΘΗΝΑΣ Α
  Ημ/νια: 21/09/2023 15:32:58
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΡΨΜ9ΟΞ7Μ-90Α
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ 17/5/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/7/2023 ΣΤΟΝ ΚΑΕ:0841
  Ημ/νια: 21/09/2023 15:09:34
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΦ4ΟΞ7Μ-ΙΒΨ
 6. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 21/09/2023 15:02:31
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 62ΑΤΟΞ7Μ-ΕΦΧ
 7. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 21/09/2023 14:50:49
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΥ9ΟΞ7Μ-Α8Β
 8. Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.39/2023 Χ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ 17/5/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/7/2023 ΣΤΟΝ ΚΑΕ:0841.
  Ημ/νια: 21/09/2023 14:49:50
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΦΘΒΟΞ7Μ-Ω4Κ
 9. Θέμα: «Εκ των υστέρων έγκριση παράτασης νοσηλείας στο εξωτερικό του αποβιώσαντα Κ********* Γ******* του Σ********* , με την ανάληψη των αντίστοιχων εξόδων».
  Ημ/νια: 21/09/2023 14:33:24
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ρ1ΦΓΟΞ7Μ-ΕΟΡ
 10. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 21/09/2023 14:31:21
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΔ5ΖΟΞ7Μ-8ΕΞ