Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΟΠΥΥ - ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  Ημ/νια: 02/07/2020 14:39:28
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 662ΓΟΞ7Μ-ΟΨΡ
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΟΠΥΥ - ΚΟΥΛΑ ΜΕΛΙΝΑ
  Ημ/νια: 02/07/2020 14:35:43
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΟΜΟΞ7Μ-Θ1Μ
 3. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΟΠΥΥ - ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
  Ημ/νια: 02/07/2020 14:33:29
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΨΕΟΞ7Μ-1ΚΥ
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΟΠΥΥ - ΒΑΛΙΩΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ
  Ημ/νια: 02/07/2020 14:31:16
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΜΜ5ΟΞ7Μ-Δ6Φ
 5. Θέμα: Πληρωμή εντάλματος πληρωμής ΧΕ40/01-07-2020, που αφορά δαπάνη κοινοχρήστων του γραφείου Β3 της ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Κορινθίας, για το μήνα Μαΐο 2020.
  Ημ/νια: 02/07/2020 13:21:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΤ2ΟΞ7Μ-ΙΧΛ
 6. Θέμα: Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού #34,72 # ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24% από ΚΑΕ 1439 Οικ.Έτους 2020, για την προμήθεια ενός σκληρού δίσκου για την επισκευή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Πιερίας, από την εταιρεία Γ.ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ –Χ.ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ο.Ε με ΑΦΜ 084171745.
  Ημ/νια: 02/07/2020 13:16:33
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6Χ8ΞΟΞ7Μ-ΕΕ4
 7. Θέμα: Πληρωμή εντάλματος πληρωμής ΧΕ39/01-07-2020, που αφορά δαπάνη κοινοχρήστων του γραφείου Α3 της ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Κορινθίας, για το μήνα Μαΐο 2020.
  Ημ/νια: 02/07/2020 13:09:28
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΒ6ΟΞ7Μ-ΠΙΞ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Ημ/νια: 02/07/2020 13:05:13
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 658ΥΟΞ7Μ-Ψ9Σ
 9. Θέμα: Απόφαση έγκριση δαπάνης ποσού #86,80 # ευρώ συμπερ. ΦΠΑ24% από ΚΑΕ 0887 Οικ.Έτους 2020, για την επισκευή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Πιερίας, από την εταιρεία Γ.ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ –Χ.ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ο.Ε με ΑΦΜ 084171745.
  Ημ/νια: 02/07/2020 13:04:47
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 96ΜΣΟΞ7Μ-ΚΝΜ
 10. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Ημ/νια: 02/07/2020 12:58:17
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΚΤΛΟΞ7Μ-50Τ

Αναζήτηση