Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση υποβολής τροποποιητικού ΤΔΕ υποέργου 2.1 «Προληπτικά Διαγνωστικά Τεστ κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και του Παχέος Εντέρου» καθώς και έγκριση υποβολή ΤΔΕ με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ για το Εθνικό πρόγραμμα για πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»/ Δευτερογενής Πρόληψη»
  Ημ/νια: 25/11/2022 15:58:37
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΔΥΩΟΞ7Μ-Ο2Ι
 2. Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 12/2022 σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού υποδομών με τεχνολογίες Cloud Computing και συναφείς υπηρεσίες (Αρ. Διακ. 2/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 89452)» ως προς την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης Γ’ και Δ’ του έργου
  Ημ/νια: 25/11/2022 14:38:18
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 64Β1ΟΞ7Μ-ΥΑΤ
 3. Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SHARP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΔΑ5Α/101/40/ΟΙΚ.30129/25-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 25/11/2022 14:18:55
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΡΞΟΞ7Μ-Β2Κ
 4. Θέμα: Απόφαση Κήρυξης άγονου του Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ανατολικής Αθήνας
  Ημ/νια: 25/11/2022 14:14:41
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9Λ2ΧΟΞ7Μ-Τ7Κ
 5. Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ SOFTWARE SUPPORT ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΔΑ5Α/101/41/ΟΙΚ.30128/25-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 25/11/2022 14:05:34
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6Β9ΔΟΞ7Μ-ΟΟ2
 6. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥ Μ1 (ΑΔA: ΨΥΗ9ΟΞ7Μ-49Ω) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1651,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ
  Ημ/νια: 25/11/2022 13:41:55
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΑ2ΗΟΞ7Μ-98Ο
 7. Θέμα: Απόφαση Διευθυντή ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κορινθίας, που αφορά έγκριση ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΕ 0817.00), για τις ανάγκες της ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κορινθίας.
  Ημ/νια: 25/11/2022 13:38:52
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 610ΛΟΞ7Μ-575
 8. Θέμα: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 06/2022 ΕΩΣ 08/2022 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 00.10.0672.00 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  Ημ/νια: 25/11/2022 13:03:15
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 934ΨΟΞ7Μ-Α6Μ
 9. Θέμα: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 06/2022 ΕΩΣ 08/2022 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 00.10.0673.02.03 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  Ημ/νια: 25/11/2022 13:02:32
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠ6ΝΟΞ7Μ-ΑΥ0
 10. Θέμα: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 06/2022 ΕΩΣ 08/2022 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 00.10.0672.03 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ -ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
  Ημ/νια: 25/11/2022 13:01:55
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΖΥΣΟΞ7Μ-Ο3Π