Νέα - Ανακοινώσεις

Αλλαγή τρόπου διάθεσης των αντιιικών φαρμάκων

TamifluΜε νεότερη οδηγία, το υπουργείο υγείας αλλάζει τον τρόπο διάθεσης των αντιιικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης. Έτσι:

Ο τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων (δραστική ουσία οσελταμιβίρη και δραστική ουσία ζαναμιβίρη) θα προτείνεται εφεξής να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

  • Η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων από τα φαρμακεία να γίνεται με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη για 2 χρόνια.
  • Στην απλή ιατρική συνταγή θα αναγράφονται:
    • Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς.
    • Η ηλικία.
    • Αιτιολογία της χορήγησης του αντιιικού φαρμάκου.

Με την παρούσα καταργείται η από 07 Ιουλίου 2009/58520 εγκύκλιος του ΕΟΦ για αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή καθώς και η υποχρέωση αποστολής φωτο-αντιγράφου στο ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση