Ιατρική νομολογία

κρότωνες, τσιμπούρι, νόσος Lyme, προστασία
Συλλογή νομοθεσίας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Διαβάστε τον όρκο του Ιπποκράτη που γράφτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ και συνεχίζει να λαμβάνεται ακόμα από τους ιατρούς και αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής.

Συλλογή νόμων και προεδρικών διαταγμάτων σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αναζήτηση