Πρώτες βοήθειες


Σας προτείνουμε:


Επείγουσες καταστάσεις που χρήζουν άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των φαρμακείων πρώτων βοηθειών.

Ατυχήματα από βύθιση σε νερό με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην υγεία και ακόμη και στην ίδια τη ζωή των θυμάτων

Οδηγίες και ενημέρωση για τις δηλητηριάσεις που αποτελούν το 10% των επειγόντων ιατρικών περιστατικών παγκοσμίως

Ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των συχνών αλλεργικών καταστάσεων που μπορούν να αποβούν μοιραίες χωρίς αντιμετώπιση

Εκδήλωση, διάκριση και αντιμετώπιση των αιμορραγιών

Επείγουσες καρδιαγγειακές καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Οδηγός επιβίωσης για την αντιμετώπιση δυσάρεστων και επικίνδυνων καταστάσεων.

Αναζήτηση