β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α

Strep Test (γρήγορο τεστ στρεπτόκοκκου)