σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας

Ο κορονοϊός MERS
Πνευμονία από Legionella