στρεπτόκοκκος της ομάδας Α

Αντιστρεπτολυσίνη-O (ASTO)