στρεπτοκοκκική λοίμωξη

Αντιστρεπτολυσίνη-O (ASTO)