ριμφαμπικίνη

Πνευμονία από Legionella
Χημειοπροφύλαξη σε μηνιγγίτιδα