μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα

Strep Test (γρήγορο τεστ στρεπτόκοκκου)
Αντιστρεπτολυσίνη-O (ASTO)
Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα