ηπατική αναγωγάση

Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα - Στατίνες