ιογενής λοίμωξη

Αιμορραγικός πυρετός Ebola
Ο ιός Zika
Ο κορονοϊός MERS