ενδημικός τύφος

Προστασία από ψύλλους και αντιμετώπισή τους