χρυσίζων σταφυλόκοκκος

Κυτταρίτιδα
Λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)