βρογχοδιασταλτικά

Άσθμα
Βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο
Σπιρομέτρηση
Σταδιοποίηση και θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ