βακτηριδιαιμία

Πνευμονία από πνευμονιόκοκκο
Προκαλσιτονίνη (PCT)