β2 αγωνιστής

Η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας