τύφλωση

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ο σακχαρώδης διαβήτης στα μάτια;