θυρεοειδική υπεροξειδάση

Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)