συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ)
Αντισώματα anti-SS-A (Ro) και anti-SS-B (La)
Φαινόμενο Raynaud