σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης

Προκαλσιτονίνη (PCT)