σκληρόδερμα

Aντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (αντι-Scl-70)
Αντισώματα anti-SS-A (Ro) και anti-SS-B (La)
Φαινόμενο Raynaud