σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

C πεπτίδιο
Αναθεωρημένες προειδοποιήσεις ασφάλειας για την καναγλιφλοζίνη και την δαπαγλιφλοζίνη
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Αναστολείς συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Αναστολείς της α- γλυκοζιδάσης
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (DPP-4)
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Διγουανίδια
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Μεγλιτινίδες
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Σουλφονυλουρίες
Αντικατάσταση του φαρμάκου Diamicron 80mg
Ασφάλεια στο νερό των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων με την καναγλιφλοζίνη
Αυτομέτρηση σακχάρου αίματος
Γιατί ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προσβάλει την καρδιά και τις αρτηρίες;
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Διαβητική νεφροπάθεια
Διαβητογόνος επίδραση των στατινών
Έγκριση της βιλνταγλιπτίνης σε διαβητικούς με νεφρική ανεπάρκεια
Ενημερωμένες συμβουλές για τον κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης σε θεραπεία με αναστολείς SGLT2
Η θεραπεία των διαταραχών των λιπιδίων στο σακχαρώδη διαβήτη
Κίνδυνος ακρωτηριασμών με τα αντιδιαβητικά φάρμακα που περιέχουν καναγλιφλοζίνη