ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Τρόπος λήψης ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος για έλεγχο του ιού SARS-CoV-2

Αναζήτηση