ρευματοειδής αρθρίτιδα

Αντισώματα anti CCP
Ρευματοειδής παράγοντας (RF)
Σύνδρομο Sjögren
Υπεζωκοτική συλλογή
Φαινόμενο Raynaud
Φερριτίνη