πρωτεΐνη οξείας φάσης

C- αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
Φερριτίνη