προσυμπτωματικός έλεγχος

Ενδείκνυται ο έλεγχος των επιπέδων της βιταμίνης D στο γενικό πληθυσμό;
Καλσιτονίνη (CT)