πνιγμός

Εισρόφηση ξένου σώματος
Πνιγμός: Πρόληψη – Διάσωση – Φροντίδα