παράγοντες πήξης

Ινωδογόνο
Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)
Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR)

Αναζήτηση