ουρσοδεοξυχολικό οξύ

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα