μυελός οστών

Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
Τι είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα;