μυελοειδές καρκινώμα θυρεοειδούς

Καλσιτονίνη (CT)