μελέτη CARES

Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φεβουξοστάτη