κουμαρινικά αντιπηκτικά

Τίτλος
Αντιπηκτικά από το στόμα (κουμαρινικά)
Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR)

Αναζήτηση