καρκίνος πνεύμονα

Κακοήθης υπερασβεστιαιμία
Κάπνισμα
Καρκινοεμβρϋικό αντιγόνο (CEA)