καρκίνος οισοφάγου

Οισοφάγος Barrett
Πληκτροδακτυλία