καρκινικό αντιγόνο

Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA-125)
Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA 19-9)