ηλεκτρική ανάταξη

Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής