ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση

Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
Κίνδυνος θρόμβωσης μετά από απότομη διακοπή της θεραπείας με αναγρελίδη