γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση

Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)

Αναζήτηση