γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση

Τίτλος
Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)

Αναζήτηση