φλεγμονή

C- αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
Συμπλήρωμα, συστατικά C3 και C4

Αναζήτηση