εντοξαμπάνη

Τα άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά δε συνιστώνται σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο