εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

D-διμερή (D-dimers)
Αντιπηκτικά από το στόμα (κουμαρινικά)

Αναζήτηση