δύσπνοια

Η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Αναζήτηση