δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

Ινσουλίνη ορού
Προετοιμασία για την εκτέλεση δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης
Σακχαρώδης διαβήτης κύησης