αντιχολινεργικό

Βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο
Η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας