αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα

Τίτλος
Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-Tg)
Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)

Αναζήτηση